EN

קצבים במאה שערים, 1935 לערך / צילום אמריקן קולוני, ספריית הקונגרס

בעקבות המאסטרים הגדולים של הצילום המקומי

בעקבות המאסטרים הגדולים של הצילום המקומי בהנחיית בהנחיית הצלם, האוצר והחוקר גיא רז

היסטוריה | תיאוריה | פעולה

הסדנה תכלול 10 מפגשים שיתקיימו אחת לשבוע במטרה להעניק למשתתפים ידע היסטורי ותיאורטי על המאסטרים של עולם הצילום המקומי מאז ועד היום, לצד יציאה לפרויקט צילום אישי בהשפעת צלמים אלו.
חמשת המפגשים הראשונים יעסקו בהיסטוריה ובתיאוריה של הצילום המקומי (נוצרים, יהודים, מוסלמים, ארמנים) ובהם יוצגו עבודות הצלמים המקומיים במקביל לצלמים מובילים בעולם והצגת הרצף ההיסטורי. מפגשים אלו יכללו גם דיונים קבוצתיים בנושאים הנלמדים. במסגרת המפגשים ידונו המשתתפים בתקופות וזרמים שונים בצילום, וכן ביצירתם של הצלמים ביניהם: בונפיס, דינס, רפאלוביץ, סוסקין, קולודני, קלוגר, לרסקי, סלומון, בר-עם, אמוץ, שירמן, קירשנר, קרצמן, כהנא, נס, יערי, עברון, גירש, שוחט ועוד.
חמשת המפגשים האחרונים יעסקו בפרקטיקה ובביצוע משימות צילום אישיות שבעקבותיהן יערכו ביקורת עבודות ודיון בקבוצה, ויכללו כניסה לארכיון הצילומי או הפרטי, תוך עיסוק בהגדרתו של ארכיון וכיצד הוא יכול להעשיר את עבודתנו כצלמים עכשוויים. תוך כדי שיעורים אלו יתרגלו המשתתפים התייחסות ליצירות, קריאת צילומים והפעלת ביקורת. משימות הצילום יותאמו אישית לכל משתתף ולאופי היצירה שלו תוך דגש על טכניקות מחקר היסטורי ומעשי שיעמיק הבנה לקראת פיתוח של נושאים שמעניינים כל אחד.
*הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בתחום הצילום אשר רוצים להרחיב אופקים, להתפתח ולהעשיר את עבודתם.

על המרצה. גיא רז.

צלם, חוקר ואוצר צילום. הציג כצלם בגלריות ובמוזיאונים בארץ ובעולם, אצר מספר רב של תערוכות בדגש על צילום היסטורי מקומי, בגלריות ובמוזיאונים בארץ ובעולם. בראשית פעילותו ערך את ספר היסוד ״צלמי הארץ: מראשית ימי הצילום ועד היום (2003)״.

פירוט המפגשים

מפגש 1 | צלמי בראשית (1850-1906) > 22.4.2018
נעסוק בהכרת הרקע של ההיסטוריה של הצילום בארץ ונבחן את נקודת מבטם של הצלמים המקומיים הראשונים שהיו יהודים מומרים. נעבור לסדנת הצילום הארמני בירושלים ונדון בצלמים יהודים-ציוניים שפעלו בסוף המאה ה-19.

מפגש 2 | הצילום הרומנטי (1906-1933) > 29.4.2018
נציג את צלמי העלייה השנייה שהגיעו בעיקר מרוסיה ופולין ואת המחלקה לצילום שפעלה בבצלאל (1911-1914) לצד המהלך הרומנטי הוקמו מחלקות התעמולה בקרנות הציוניות (1924) המזמינות צילומים מאותם צלמים לקידום הרעיון הציוני.

מפגש 3 | הצילום המודרניסטי (1933-1948) > 6.5.2018 
בשנים אלה מגיע לשיאו צילום התעמולה המתפתח במקביל לשינוי מודרניסטי בערכים הצילומיים ולצדו ניסיונות אמנותיים ראשוניים. נציג השפעות רוסיות וגרמניות על הצילום המקומי – בהיבטים של תעמולה, אסתטיקה ואמנות.

מפגש 4 | הצילום הישראלי (1948-1973) >13.5.2018
לאחר הקמת המדינה – מרבית הצלמים הישראלים החדשים הם אוטודידקטים ומציגים ערכים בינלאומיים ברוח התערוכה "משפחת האדם" (1955), שנתוני הצילום בעריכת פטר מירום וספרו שירת האגם הגווע (1961). במפגש זה נעסוק בצלמים אלה ובתפקיד צלם המערכת בעיתונות הישראלית.

מפגש 5 | הצילום העכשווי (1973-2018) > 27.5.2018
נכיר את "האבות והאמהות" של הצילום העכשווי בישראל שהחלו לפעול לאחר מלחמת יום כיפור עם חזרתם מלימודים בחו"ל ופיתוחם את הצילום האישי הביקורתי והאמנותי. פרק זה מגיע לשיאו בביאנלות לצילום בעין חרוד (1986), בהקמת מחלקות לצילום בבתי הספר ומינוי אוצרים לצילום. כיום עוסקים הצלמים במקביל לעמיתיהם בעולם ב"פירוק הצילום" – יוצגו דוגמאות של פירוק והרכבה של צלמים כיום.

במפגשים 6-10 נדון בדוגמאות מאוספי הצלמים שיביאו משתתפי הקורס וכן נקיים ביקורת בצילומיהם המתכתבים עם צלמים אלו.

מפגש 6 | דיון וביקורת >3.6.2018

מפגש 7 | דיון וביקורת >10.6.2018

מפגש 8 | דיון וביקורת >17.6.2018

מפגש 9 | דיון וביקורת >24.6.2018

מפגש 10 | דיון וביקורת + סיכום > 1.7.2018