EN

פסטיבל הצילום הבינלאומי יתקיים השנה בפעם החמישית והפך זה מכבר למוסד אמנות מוכר וידוע המקבל בשעריו מדי שנה עשרות אלפי מבקרים. בזמן הפסטיבל מוצגות עבודותיהם של למעלה ממאתיים צלמים בינלאומיים מובילים, והאירוע מהווה נקודת שיא שנתית לפעילותה של PHOTO IS:RAEL.
נושא הפסטיבל השנה דן במונח ׳זהות׳. נושא זה בא לידי ביטוי ביצירות השונות אשר בוחנות את המושג החל מתפיסת הזהות של המדיום הצילומי בעידן המודרני, דרך זהות מינית ומגדרית, זהות פוליטית וחברתית ועוד.
הפסטיבל נותן במה לאמנות הצילום הישראלית ופועל לקידום צלמים ישראלים בעולם, כמו גם לחשיפת אמנים בינלאומיים לקהל המקומי. צוות הפסטיבל פועל מתוך אמונה כי דרך צילום ויצירה משותפת ניתן לבנות קשרים בינלאומיים ולגשר על פערים ותפיסות מנוגדות, בשאיפה ליצירת הבנה וכבוד הדדי.
אנו שמחים ומתכבדים לצאת לדרך עם פסטיבל הצילום הבינלאומי ה#5.

פסטיבלי עבר:
2009 – נקודת מבט – מתחם התחנה תל-אביב
2010 – חשיפה קצרה – נמל תל-אביב
2012 – קיימות – נמל יפו
2014 – זכרון צילומי – יקבי כרמל ראשון לציון
2016 – מרחב מוגן – נמל יפו