EN

פסי גירש, מתוך קורס בעקבות המאסטרים הגדולים של הצילום המקומי

PHOTO IS:WORKSHOP

סדנאות ואירועים

מרתון הצילום הלילי בתל אביב

28.6.2018 | תל אביב

למידע נוסף

הרחוב הבינלאומי | סדנת אמן עם הצלם נתן דביר

29.6.2018 | תל אביב

למידע נוסף

צילום בעקבות המאסטרים הגדולים

10.6.2018 | תל אביב
צילום בעקבות המאסטרים הגדולים

למידע נוסף

הכשרת מנחים לקבוצות PHOTO IS:VOICE

הסדנה הנוכחית מלאה, תאריכים נוספים יפתחו בקרוב | תל אביב
הכשרת מנחי צילום לקבוצות PHOTOVOICE

למידע נוסף

המסלול השנתי ללימודי צילום ואמנות

אוקטובר 2018 | תל אביב

למידע נוסף

פרויקט הצילום באתיופיה

13.9.2018

למידע נוסף

פרס מיתר למצויינות בצילום 2018

פתיחת הגשה ביוני 2018

למידע נוסף