EN

פסי גירש, מתוך קורס בעקבות המאסטרים הגדולים של הצילום המקומי

PHOTO IS:WORKSHOP

סדנאות ואירועים

קול קורא לפעילות חברתית באשדוד


למידע נוסף

תחרות צילום אוכל של PHOTO IS:RAEL וארגון לתת

29.3.2018

למידע נוסף

בעקבות המאסטרים הגדולים של הצילום המקומי

22.4.2018

למידע נוסף

הכשרת מנחים לקבוצות PHOTO IS:VOICE

27.4.2018 | תל אביב
הכשרת מנחי צילום לקבוצות PHOTOVOICE

למידע נוסף

סדנת צילום תיאטרון א-ז׳אנר

אפריל-מאי 2018

למידע נוסף

Coming Soon! Call for Proposals – 2018 Festival


למידע נוסף

המסלול השנתי ללימודי צילום ואמנות

אוקטובר 2018 | תל אביב

למידע נוסף

PHOTO IS:CIRCUS


25.5.2018 | תל אביב

למידע נוסף

PHOTO IS:DESERT


3-4.5.2018 | פארק תמנע

למידע נוסף

פרויקט הצילום באתיופיה

9.9.2018

למידע נוסף

׳האופרה׳ תערוכת המשך מפסטיבל הצילום 2017

מוצגת בימים אלו בשעות הפתיחה של משכן האופרה הישראלית

למידע נוסף

פרס מיתר למצויינות בצילום 2018

פתיחת הגשה ביוני 2018

למידע נוסף