EN

ורוניקה ג׳סיקה

ABOUT US

PHOTO IS:RAEL הנו ארגון הפועל לקידום אמנות הצילום בישראל ומחוצה לה.
בשבילנו צילום הוא שפה. זוהי השפה שבה אנחנו מדברים, מתקשרים ומתווכחים. בעזרתה אנחנו מתנדבים ויוזמים עשרות פעילויות במהלך השנה.
במסגרת פעילותנו השנתית ניתן למנות סדנאות לקהל המקצועי, החובב והרחב, אירועי שיא שונים המקדמים שיח אמנותי וחברתי דרך שימוש בשפת הצילום, פעילות התנדבותית במגוון עמותות, פרויקטים חינוכיים לתלמידים וסטודנטים, משלחות לאירועי צילום בחו״ל, קיום תחרויות צילום וגולת הכותרת – פסטיבל הצילום הבינלאומי אשר מתקיים החל מ – 2009 מדי שנה ומושך אליו עשרות אלפי מבקרים.
האירועים והפעילויות השונות שיוזם הארגון מקיימים כולם את הערכים אשר עומדים לנגד עינינו בכל עת – חדשנות בצילום, פעילות חברתית ענפה ובניית גשרים בינלאומיים דרך שפת הצילום.

PHOTO IS:RAEL מקיים את פעילותו החל משנת 2011, תחת חברה עצמאית לתועלת הציבור (חל״צ) שלא למטרות רווח.